21 november 2023

Hoe Jabba een sleutelrol in flexibiliteit binnen de energiemarkt kan bieden

De groeiende elektrificatie in de sectoren van mobiliteit, verwarming en industrie heeft aanzienlijke implicaties voor het elektriciteitssysteem. Volgens Elia wordt verwacht dat de jaarlijkse elektriciteitsconsumptie in België tegen 2035 zal stijgen tot 132,9 TWh, wat een opmerkelijke toename van 60,90 procent ten opzichte van de huidige situatie betekent. De elektrificatie van de industrie, elektrische mobiliteit en verwarming zal eveneens aanzienlijk toenemen. Het is van cruciaal belang om snel te reageren op de groeiende elektrificatie binnen deze sectoren. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is flexibiliteit meer dan essentieel. Het afstemmen van consumptiepatronen op (duurzame) productiepatronen is cruciaal voor een efficiënter beheer van het elektriciteitsnet, wat op zijn beurt kan leiden tot een vermindering van de noodzaak voor investeringen in nieuwe capaciteit om piekverbruik momenten op te vangen.

Grafiek 1: Historisch en verondersteld toekomstig jaarlijks elektriciteitsverbruik in België:

Een innovatieve oplossing om inefficiënt beheer van het elektriciteitsnet te vermijden en om te gaan met de toenemende complexiteit van het energiesysteem, is de Virtual Power Plant van Jabba Energy.  Jabba Energy biedt een veelbelovende ontwikkeling die bijdraagt aan de overgang van de energietransitie en zich inzet op flexibiliteit. In deze blogpost bespreken we hoe de VPP van Jabba Energy kan bijdragen aan de flexibiliteit van zowel transmissienetbeheerders (TSO) als distributienetbeheerders (DSO), waardoor het een cruciale rol speelt in het bevorderen van de energietransitie.

Virtual Power Plant

Een van de grootste uitdagingen van de transmissienetbeheerder (TSO) is het handhaven van de balans tussen de elektriciteitsvraag en het elektriciteitsaanbod. Door de toename van hernieuwbare energiebronnen kan deze balans snel verstoord raken. Eén manier om de fluctuaties in de belasting op het elektriciteitsnet tegen te gaan, is door in te spelen op dynamische energieprijzen. Deze energieprijzen verschillen per uur en zijn afhankelijk van de vraag en het aanbod op de energiemarkt.

Jabba Energy heeft een innovatieve aanpak ontwikkeld om met de uitdagingen van de energietransitie om te gaan: de Virtual Power Plant. Deze VPP integreert zonne-energie en batterijsystemen om een slim en flexibel energienetwerk te creëren. Hierdoor kunnen energieproducenten en -gebruikers samenwerken als één geïntegreerd systeem, wat enerzijds essentieel is voor het maximaliseren van de efficiëntie en het minimaliseren van de impact op het elektriciteitsnet, maar ook voordelen oplevert voor de consument in termen van kostenbesparing en financiële kansen.

Met Jabba kunnen consumenten slim inspelen op dynamische energieprijzen, zonder zelf iets te hoeven doen. Op basis van historische data, forecast in PV-productie, persoonlijk consumptieprofiel en andere factoren kan Jabba elke AlphaESS thuisbatterij aansturen om elektriciteit op een slimme en flexibele manier te beheren, gebaseerd op de actuele prijzen op de energiemarkt. Dit optimaliseert het energieverbruik van de klant op momenten met lagere elektriciteitstarieven, wat zowel gunstig is voor de consument als voor het energienet. Wanneer de energieprijzen hoog zijn en er een tekort aan elektriciteit op de energiemarkt dreigt, neemt Jabba Energy actie door energie te injecteren die de eindgebruiker niet nodig heeft. Deze strategie biedt niet alleen financiële voordelen voor de consument, maar draagt ook bij aan het verminderen van elektriciteitstekorten op het net. Op deze manier toont Jabba Energy niet alleen betrokkenheid bij de individuele consument, maar draagt het ook actief bij aan de stabiliteit en duurzaamheid van het bredere energienetwerk.

Balancering van het elektriciteitsnet

Hoewel dynamische energieprijzen een instrument zijn om de vraagrespons aan te moedigen en het energiegebruik te optimaliseren, is onbalansmanagement essentieel om de stabiliteit van het elektriciteitsnet te waarborgen. Vandaar dat Jabba in de toekomst ook wil inspelen op real-time balancering. Onbalans op de markt is een bekend fenomeen waarbij het werkelijke energieverbruik afwijkt van een eerder voorspeld vraag en aanbod. Door middel van snelle aanpassingen in opslagsystemen kunnen VPP’s helpen om het netwerk in evenwicht te houden, waardoor ongewenste fluctuaties worden geminimaliseerd.

Optimalisatie van het Distributienetwerk

Voor de distributienetbeheerder (DSO) is het beheer van het distributienetwerk een complexe taak, vooral met de groeiende diversiteit aan energiebronnen op lokaal niveau. De VPP van Jabba Energy biedt DSO’s de mogelijkheid om de energiestromen lokaal te beheren en te optimaliseren. Door lokale opwekking, opslag en consumptie te coördineren wordt de afhankelijkheid van centrale energiebronnen verminderd. Hiernaast zorgt Jabba voor minder congestie en wordt de betrouwbaarheid van het distributienetwerk vergroot.

Bijdrage aan de Energietransitie

De VPP van Jabba Energy draagt bij aan de grootschalige integratie van hernieuwbare energiebronnen. Door zonne-energie effectief te benutten en op te slaan in batterijsystemen vermindert Jabba Energy de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, wat essentieel is voor een duurzame energietoekomst. Hiernaast kan Jabba in de toekomst energiegemeenschappen creëren en deze de mogelijkheid geven om actief deel te nemen aan de energietransitie. Door lokale bronnen uit te wisselen, kunnen gemeenschappen zelfvoorzienend worden en profiteren van een veerkrachtig en duurzaam energienetwerk.

Jabba Energy speelt een cruciale rol in het bevorderen van de flexibiliteit bij TSO’s en DSO’s en draagt actief bij aan de energietransitie. Door slimme technologieën biedt de VPP allerlei oplossingen voor de uitdagingen van het moderne energielandschap. Met de focus op het balanceren van het elektriciteitsnet, het optimaliseren van het distributienetwerk en het maximaliseren van hernieuwbare energie zet Jabba Energy een belangrijke stap naar een duurzame en veerkrachtige energietoekomst. De toekomst is oneindig en Jabba staat klaar om zich verder te laten ontwikkelen van zodra de wetgeving evolueert.

1 De grafiek in dit artikel is afkomstig uit het persbericht van Elia, ‘Adequacy & Flexibility Study for Belgium (2024-2034)’, gepubliceerd op 29 juni 2023.

Ontvang onze nieuwsbrief boordevol energie

Weet jij graag meer over het veranderende energielandschap en tips over energieopslag? Je leest er alles over in onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
HEB JE EEN VRAAG OVER JABBA?
Bekijk de FAQ