OVER JABBA

Waarom zou je je bij de Jabba community moeten aansluiten?

Wanneer je je aanlsluit bij de Jabba community, krijg je toegang tot slimme energiediensten. Je zal kunnen inloggen op een online platform. Op dat platform zal je meer inzichten krijgen in je eigen productie van hernieuwbare energie en je elektriciteitsverbruik. Je zal je kunnen spiegelen aan andere leden van de community (=benchmarken).

Je zal maand na maand kunnen nagaan wat de invoering van het capaciteitstarief in 2022 voor jou zal betekenen. En wanneer het capaciteitstarief dan effectief ingevoerd zal worden, zal een slim algoritme voor jou klaar staan om doelgericht pieken op te gaan vangen (=smart Peak staving).

Maar hier stopt het niet. Jabba.energy wordt verder doorontwikkeld om ook klaar te zijn voor nieuwe mogelijkheden. Telkens wanneer het regelgevend kader dit gaat toelaten en/of de markten er klaar voor zijn, zal Jabba het antwoord klaar hebben. Zoals het aansturen van de batterij op basis van variabele elektriciteitsprijzen, aan- en verkopen van energie binnen de Jabba.energy community en samen het energienetwerk in balans houden. Voor deze extra diensten zullen verschillende abonnementsformules beschikbaar komen die telkens in verhouding zullen staan tot je bijkomende opbrengsten. Jij blijft winnaar.

Op deze manier zal je AlphaESS SMILE thuisbatterij klaar zijn voor de toekomst.

Wie kan lid worden van de Jabba community?

Iedereen in Vlaanderen in het bezit van een AlphaESS Smile B3 of Smile 5 thuisbatterij, die verbonden is met het Internet.

Welke opslagcapaciteit moet ik minimaal hebben om lid te orden van de Jabba community?

Dat maakt niet uit. Iedereen in Vlaanderen in het bezit van een AlphaESS Smile B3 of Smile 5 thuisbatterij kan lid worden, als het systeem maar verbonden is met het Internet.

Wat moet ik laten plaatsen om toe te kunnen treden tot de Jabba community?

Wanneer je de trotse eigenaar bent van een AlphaESS Smile B3 of Smile 5 moet je niets extra laten plaatsen. Je systeem moet simpelweg met het Internet verbonden zijn.

Hoeveel kost het om lid te worden van de Jabba community?

Voor eigenaars van een AlphaESS Smile B3 en Smile 5 thuisbatterij is het toetreden tot de Jabba community gratis.

Voor extra diensten zoals het aansturen van je thuisbatterij op basis van variabele elektriciteitsprijzen, net stabilisatie, uitwisseling binnen de community, etc zullen verschillende abonnementsformules beschikbaar komen die telkens in verhouding zullen staan tot je bijkomende opbrengsten. Jij blijft winnaar.

Hoe lang duurt het om lid te worden?

Indien je beslist om lid te worden, moet je eerst een vragenlijst invullen. De gegevens die we in deze vragenlijst opvragen, stellen ons in staat jouw profiel beter in te schatten en daardoor betere voorspellingen te kunnen doen.

Vervolgens moet in de achtergrond jouw batterijsysteem verbonden worden met het platform. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.

Vervolgens ontvang je van ons een login en ben je lid van de Jabba community.

Heb ik een digitale meter nodig?

Neen. Het Jabba platform verbindt zich via een WebAPI met jouw AlphaESS Smile B3 of Smile 5 systeem.

Bij welke elektriciteitsleverancier moet ik een contract afsluiten?

Jabba Energy werkt onafhankelijk van energieleverancier. We adviseren je wel om een energieleverancier te kiezen die een injectietarief aanbiedt.

Wanneer het mogelijk zal zijn om in te spelen op variabele elektriciteitstarieven zal je uiteraard voor een leverancier moeten kiezen die dit ondersteund.

Wat gebeurt er wanneer ik verhuis?

Wanneer je je thuisbatterij niet mee verhuist moet je je systeem uitschrijven. De nieuwe bewoner van je woning kan er dan al dan niet voor kiezen om zelf lid te worden van Jabba Energy.

DE WERKING

Wat zijn de gevolgen voor mijn energiefactuur wanneer het capaciteitstarief in 2022 ingevoerd zal worden?

Het capaciteitstarief wordt aangerekend op basis van de ‘gemiddelde maandpiek’ (kW). Iedere maand wordt het hoogste kwartiervermogen (ofwel ‘piekvermogen’) gemeten, het kwartier waarin het hoogste gemiddelde vermogen wordt gevraagd van het net.

Dat wil zeggen dat als je de hele maand zuinig bent, maar op een bepaald moment een aantal verschillende toestellen tegelijk laat draaien, het piekvermogen voor die maand toch hoog kan liggen. Dit kan dan wel worden uitgebalanceerd in de andere maanden, want het gemiddelde van de 12 maandpieken bepaalt hoeveel capaciteitstarief iemand in een jaar moet betalen.

Dit wordt geregistreerd door de digitale meter. Het maakt hierbij niet uit hoe vaak – tijdens 1 of meerdere kwartieren – je dit piekvermogen hebt gebruikt. Als er nog geen meetgegevens van 12 maanden beschikbaar zijn, bv. na de vervanging van een klassieke meter door een digitale meter, wordt de gemiddelde maandpiek berekend op basis van alle beschikbare maandpieken.

Wanneer een maandpiek kleiner is dan 2,5 kW, wordt voor die maand een minimumwaarde van 2,5 kW verondersteld. Hierdoor zal iedereen een minimale jaarlijkse bijdrage betalen in de netkosten. Deze bijdrage is gelijk aan 2,5 kW vermenigvuldigd met het tarief voor de gemiddelde maandpiek.

Voor de duidelijkheid: het kwartiervermogen is het gemiddelde vermogen over een kwartier. Dus wanneer je tijdens een kwartier de eerste vijf minuten 10 kW verbruikt, en vervolgens 10 minuten aan 5 kW verbruikt, is je kwartierpiek gelijk aan 6,7 kW.

Het exacte tarief is momenteel nog niet vastgelegd, maar momenteel circuleert het bedrag van €4 per maand per kW boven de 2,5 kW. Dus voor een maandpiek van 10 kW zou je 10 – 2,5 = 7,5 kW x €4 / kW, oftewel 30 EUR per maand extra betalen.

Wat kan je doen om extra kosten van de piekbelasting te vermijden? Je kan natuurlijk je gedrag gaan wijzigen en het gebruik van energieverslinders zo veel mogelijk spreiden, zodat je pieken verminderen.

Dit kan vaak (semi) geautomatiseerd en zonder dat je aan comfort moet inboeten. Bijvoorbeeld door het laadvermogen van het laadpunt van je elektrische wagen zo laag mogelijk in te stellen, maar nog net hoog genoeg zodat je wagen ’s morgens weer volgeladen is. Of door de startuitstel-functie van je vaatwasser zo te programmeren dat je toestel geactiveerd wordt wanneer je zonnepanelen goed produceren.

Een andere optie is natuurlijk om piekbelastingen (deels) met je thuisbatterij op te gaan vangen. Hierdoor zal je je piekverbruik afvlakken. Dit noemen we ‘peak shaving’.

Smart peak shaving is natuurlijk wel belangrijk, zodat je thuisbatterij niet domweg onmiddellijk en altijd gaat ingrijpen. Je riskeert dan bijvoorbeeld dat je thuisbatterij al leeg is net op het moment dat de piek die er die maand toe gaat doen eraan komt.

Het inzetten van je thuisbatterij voor peak shaving heeft een kostprijs, dus elke beslissing van je batterij moet weloverwogen zijn. De smart peak shaving functie van het Jabba platform zal op ieder moment de afweging maken: is het zinvol om een Wh uit je thuisbatterij in te zetten om een piek af te vlakken, of is het beter diezelfde Wh op te sparen om later in te zetten voor een grotere piek of om je zelfconsumptie te verhogen?

Kan Jabba ervoor zorgen dat ik niets meer moet betalen voor mijn elektriciteit?

Puur theoretisch zou dit kunnen, maar dat is weinig realistisch. In ieder geval zal je in het Jabba platform in alle transparantie kunnen volgen hoe het staat met jouw situatie.

Moet ik zelf beslissingen nemen en op knopen drukken?

Eénmaal je voor een bepaalde formule hebt gekozen, kan je achterover gaan zitten en zullen de slimme algoritmes het van je overnemen. Er zal op basis van marktinformatie, jouw historiek, weersvoorspellingen en nog veel meer op ieder moment beslist worden of je batterij moet opladen dan wel ontladen. Jabba zal ervoor zorgen dat jouw energiefactuur zo laag mogelijk wordt.

Hoe werkt het Jabba platform?

Het Jabba platform is een slim energiemanagement platform. Iedere paar minuten zal het systeem leren van je energieverbruik, patronen herkennen en zo je toekomstig verbruik beter voorspellen. Voortgaand op lokale weersvoorspellingen zal jouw productie van je PV-installatie voor de daaropvolgende 48h ingeschat worden. Het platform is er ook op voorzien om in de toekomst accurate voorspellingen te doen van de variabele marktprijzen.

Het platform zal al deze informatie gebruiken om op ieder moment de optimale beslissing te nemen in de mix tussen zonnepanelen, batterij en elektriciteitsnet. Het systeem zal het op –en ontlaad gedrag van jouw thuisbatterij sturen. Dit moet zorgen voor de laagst mogelijke energie rekening en optimalisatie van de levensduur van je systeem.

DE INSTALLATIE

Hoe gaat de installatie in zijn werk?

Je AlphaESS Smile B3, Smile 5 of de T10 HV thuisbatterij moet met het Internet verbonden zijn. Je thuisbatterij zal via een WEB API communiceren met het Jabba platform. Het volstaat dus dat je je aanmeldt bij Jabba en dat wij op de achtergrond de nodige administratieve formaliteiten regelen en jouw thuisbatterij IT technisch met het Jabba platform koppelen.

Waarom kan ik met een andere thuisbatterij geen lid worden?

Ieder batterijsysteem heeft haar eigen protocollen. Op dit moment integreerden we alvast de AlphaESS Smile B3 en Smile 5 thuisbatterijen. In de toekomst zullen we eerst de nadruk leggen op eventuele nieuwe systemen van AlphaESS. We sluiten niet uit dat Jabba in de verdere toekomst voor andere batterij systemen opengesteld zal worden. Al dan niet via een gateway (een communicatie kastje).

TERMINOLOGIE

Wat is een LEC?

LEC staat voor Local Energy Community. Een lokale energiegemeenschap is een containerbegrip voor een energiegemeenschap met een lokaal karakter. Voorbeelden zijn hernieuwbare energiegemeenschappen (REC) of energiegemeenschappen van burgers (CEC) met lokale deelnemers.

Wat is een VPP?

VPP staat voor Virtual Power Plant. Een VPP is een verzameling van thuisbatterijen die op verzoek gezamenlijk energie uit deze batterij kunnen leveren om het elektriciteitsnet te ondersteunen wanneer dat nodig is. Het komt erop neer dat wanneer het elektriciteitsnet meer energie nodig heeft, de thuisbatterijen ingeschakeld kunnen worden in plaats van fossiele brandstoffen te verbranden. In ruil krijgen de huishoudens een vergoeding.

Vindt je geen juist antwoordt op je vraag? Neem dan contact met ons op.